COMUNITATE

VERDE

RO

EN

“Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru

agroturismul din România”

Contextul proiectului

Sistemul de management al apelor reziduale din România, în special în zonele rurale, se caracterizează prin protecția insuficientă a resurselor de apă. Un procent foarte mic al populației rurale este conectat la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate menajere.  De asemenea, platformele impermeabile pentru gunoiul de grajd sunt rare, iar punerea în aplicare a unor astfel de sisteme va preveni contaminarea pânzei freatice şi poate duce la utilizarea mai eficientă a gunoiului ca îngrăşământ.

 

Volumul apelor reziduale evacuate în ultimii ani a fost de peste 4.000 milioane m3/ an, din care aproape 65%  trebuie să fie tratate. Din volumul total de ape reziduale care trebuie purificate, aproximativ 21 % sunt sufficient tratate, în timp ce restul de 79 % al apelor reziduale în totalitate netratate sau insufficient tratate au fost evacuate în receptorii naturali. Acest lucru se datorează în principal lipsei facilitatilor de tratare sau insuficienta lor din intreaga tara.

 

In Europa Centrala si de Est, Polonia şi România au cea mai mare nevoie de investiții în ceea ce privește aprovizionarea cu apă și tratarea apelor reziduale.

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele cele mai grave de mediu din țară. Nu există servicii de management al deșeurilor menajere organizate în majoritatea zonelor rurale; deseurile se întind de-a lungul apelor, a drumurilor, pe câmpuri și în păduri. Legislația Managementului deșeurilor în România, deși aliniata la legislația europeană, impune schimbări pozitive, cu toate astea eforturi suplimentare sunt necesare pentru a îndeplini conformitatea standardelor europene.

 

Gestionarea gunoiului de grajd nu este controlată și depozitele sunt împrăștiate afară peste tot, în zonele rurale. Lipsa sistemelor de stocare a ingrasamantului duce la o contaminare pe scară largă a apelor subterane. In multe zone rurale, sătenii şi vizitatorii consuma apă din fantana având un conținut ridicat de nitrați și nitriți proveniti din depozitarea incorecta a gunoilui de grajd.

 

Copyright 2014 © Comunitate Verde. All rights reserved