COMUNITATE

VERDE

RO

EN

“Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru

agroturismul din România”

Scopul proiectului

Construirea a două sisteme de epurare a apelor uzate utilizând tratarea biologică a apelor reziduale cu filtre biologice vegetale (stuf) pentru facilitățile agroturistice și gospodăriile din apropiere.

Diseminarea informaților și elaborarea unui ghid de bune practici.

Crearea unor sisteme ecologice de tratare a apelor reziduale

Ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor menajere pentru 60 de gospodării

Crearea unor ghiduri cu cele mai bune practici pentru replicarea cu succes a ecologizarii industriei turismului rural

Construierea a două sisteme de tratare a apelor reziduale ca modele practicabile. Sistemele vor folosi tratarea biologică a apelor reziduale, prin filtre biologice vegetale (stuf) pentru facilități agroturistice și gospodării învecinate.

 

Ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru 60 de gospodării agricole, prin construirea a 50 de modele practice de sisteme de tratare: 50 pentru compost organic și 10 pt gunoiul de grajd.

 

Crearea și distribuirea în zonele turistice rurale, a ghidului celor mai bune practici de ecologizare a sistemelor de tratare a apelor reziduale, a compostului organic, a sistemelor de stocare a gunoiului de grajd și folosirea energiei regenerabile.

 

Ce vom realiza?

Rezultate

Creare de modele practice de sisteme de tratarea apelor reziduale

• Creare sistemelor de management a compostului organic de deseuri şi a gunoiului de grajd

• Diseminarea informatiilor pentru a educa populaţia rurală și asigura reproducerea acostra în întreaga ţară

 

Primele două componente se referă la construirea sistemelor ca modele de lucru, în timp ce ultima componentă va răspândi informaţiile despre cele mai bune practici şi modelul de replicare.

 

Rezultate aşteptate

 

Pe termen scurt: îmbunătăţirea sistemului de management al apelor reziduale şi gestionarea deşeurilor domestice în zona ţintă.

Pe termen lung: îmbunătăţirea sistemului de management al apelor reziduale şi gestionarea deşeurilor domestice în alte zone turistice rurale din România.

 

Nivel Inovator

 

Grantul va sprijini complet punerea în aplicare a ideilor inovatoare în managementul apelor reziduale şi a sisteme de management deşeurilor, contribuind la replicarea viitoare a  modelelor. Sistemele de management a apelor reziduale folosind filtre de pat de stuf va fi unic in Romania, fiind dezvoltate cu sprijinul BioForsk (Institutul Norvegian pentru agricultură şi cercetare a mediului). După ce 2 sisteme diferite vor fi complet operaţionale, Bioforsk va efectua o cercetare comparativă privind eficienţa celor două modele atât în sezonul cald cat şi in cel rece. Se vor emite recomandări in favoarea celui mai eficient; aceste informaţii vor fi incluse în ghidul celor mai bune practici.

Transformarea deseurilor organice într-un compost şi utilizarea acestuia ca îngrăşământ va fi o tehnică foarte nouă care va fi îmbrăţişată de oamenii din zonele rurale. Ei vor fi instruiţi în eliminarea deşeurilor organice din gospodăriile lor într-un mod eficient şi inovator. Compostul va oferi un îngrăşământ de bună calitate pentru terenurile și grădinile lor.

Alte beneficii de compostare organică a deşeurilor pot fi reducerea emisiilor de carbon, reducerea numărului de colectări de deşeuri şi deci a costurilor associate, reducerea costurilor deşeurilor ca deşeuri organice este, în general, cele mai grea componentă deşeurilor generale şi reducerea problemelor legate de paraziţi.

Sistemele de gestionare a gunoiului de grajd sunt rare în România şi punerea în aplicare a unor astfel de sisteme va preveni contaminarea apelor subterane şi ar putea fi astfel folosite eficient ca îngrăşământ.

 

Rezultatul

 

Realizarea de oportunităţi de afaceri din ecologizarea economiei europene

 

Indicator

 

Tehnologii de mediu de succes deplin adaptate pentru utilizarea în domeniile noi

Eco-iniţiative in ceea ce priveste eficienţa materială şi îmbunătăţirea gestionării deșeurilor.

 

Descriere

 

Construirea de două modele practice de sistemelor de management al apelor uzate utilizând tratarea biologică a apelor reziduale prin filtre de pat de stuf pentru facilitățile agroturistice și gospodăriile din apropiere. Proiectul va facilita diseminarea informațiilor și va contribui la replicarea cu succes în alte domenii prin conceperea și distribuirea unui ghid de bune practici. Ghidul va deține informații relevante cu privire la tehnologiile utilizate și la rezultatele obținute.

Ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor gospodăriilor și a facilități agroturistice prin construirea de 50 de modele practice de compost organic și 10 sisteme de management a gunoiului de grajd. Proiectul va facilita diseminarea informațiilor și va contribui la replicarea cu succes în alte domenii prin conceperea și distribuirea unui ghid de bune practici.

 

 

 

Copyright 2014 © Comunitate Verde. All rights reserved