COMUNITATE

VERDE

RO

EN

“Dezvoltarea unor tehnici ecologice pentru

agroturismul din România”

Scopul proiectului

Obiectiv  general

 

Construirea a două sisteme de epurare a apelor uzate utilizând tratarea biologică a apelor reziduale cu filtre biologice vegetale (stuf) pentru facilitățile agroturistice și gospodăriile din apropiere. Diseminarea informațiilor și elaborarea unui ghid de bune practici.

 

1. Crearea unor sisteme ecologice de tratare a apelor reziduale

Construierea a două sisteme de tratare a apelor reziduale ca modele practicabile. Sistemele vor folosi tratarea biologică a apelor reziduale, prin filtre biologice vegetale (stuf) pentru facilități agroturistice și gospodării învecinate.

2. Ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor menajere pentru 60 de gospodării

Ecologizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru 60 de gospodării agricole, prin construirea a 50 de modele practice de sisteme de tratare: 50 pentru compost organic și 10 pt gunoiul de grajd.

3. Crearea unor ghiduri cu cele mai bune practici pentru replicarea cu succes a ecologizarii industriei turismului rural

Crearea și distribuirea în zonele turistice rurale, a ghidului celor mai bune practici de ecologizare a sistemelor de tratare a apelor reziduale, a compostului organic, a sistemelor de stocare a gunoiului de grajd și folosirea energiei regenerabile.

 

Sistemul de management al apelor reziduale din România, în special în zonele rurale, se caracterizează prin protecția insuficientă a resurselor de apă. Un procent foarte mic al populației rurale este conectat la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate menajere.  De asemenea, platformele impermeabile pentru gunoiul de grajd sunt rare, iar punerea în aplicare a unor astfel de sisteme va preveni contaminarea pânzei freatice şi poate duce la utilizarea mai eficientă a gunoiului ca îngrăşământ.

 

Volumul apelor reziduale evacuate în ultimii ani a fost de peste 4.000 milioane m3/ an, din care aproape 65%  trebuie să fie tratate. Din volumul total de ape reziduale care trebuie purificate, aproximativ 21 % sunt sufficient tratate, în timp ce restul de 79 % al apelor reziduale în totalitate netratate sau insufficient tratate au fost evacuate în receptorii naturali. Acest lucru se datorează în principal lipsei facilitatilor de tratare sau insuficienta lor din intreaga tara.

 

In Europa Centrala si de Est, Polonia şi România au cea mai mare nevoie de investiții în ceea ce privește aprovizionarea cu apă și tratarea apelor reziduale.

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele cele mai grave de mediu din țară. Nu există servicii de management al deșeurilor menajere organizate în majoritatea zonelor rurale; deseurile se întind de-a lungul apelor, a drumurilor, pe câmpuri și în păduri. Legislația Managementului deșeurilor în România, deși aliniata la legislația europeană, impune schimbări pozitive, cu toate astea eforturi suplimentare sunt necesare pentru a îndeplini conformitatea standardelor europene.

Gestionarea gunoiului de grajd nu este controlată și depozitele sunt împrăștiate afară peste tot, în zonele rurale. Lipsa sistemelor de stocare a ingrasamantului duce la o contaminare pe scară largă a apelor subterane. In multe zone rurale, sătenii şi vizitatorii consuma apă din fantana având un conținut ridicat de nitrați și nitriți proveniti din depozitarea incorecta a gunoilui de grajd.

Copyright 2014 © Comunitate Verde. All rights reserved